เที่ยวปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) เยอรมนี

หมวดหมู่: Clip VDO

เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเป้าหมายหลักในการเที่ยวชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” (Neuschwanstein) สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดอีกแห่งของโลก ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยอรมัน และก็มีไม่น้อยที่ตั้งใจมาเมืองฟุสเซ่นเพื่อมาเยือนปราสาทแห่งนี้โดยเฉพาะ นอยชวานสไตน์ตั้งอยู่ในแถบเทือกเขาแอลป์ และก็ตั้งอยู่บนเชิงผาสูงกว่า 200 เมตร ที่สำคัญคือยังเป็นต้นแบบปราสาทเทพนิยายของวอลดีสนีย์ด้วย ในตัวเมืองฟุสเซ่นเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ห่างจากปราสาทนอยชวานสไตน์ประมาณ 4 กิโลเมตร เมืองนี้รุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตยุคโรมันเพราะเป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ ในยุคโบราณเกลือนั้นมีค่าเสียยิ่งกว่าอะไร ดังนั้นตลาดค้าเกลือก็จะยิ่งใหญ่ราวกับเป็นตลาดค้าอัญมณีล้ำค่าประมาณนั้น ฟุสเซ่นมีชายแดนติดกับประเทศออสเตรียและเป็นเมืองที่มีความงดงามทางด้านธรรมชาติที่สวยงาม ระหว่างทางที่รถแล่นผ่านเราจึงได้ชมทัศนียภาพที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและทิวเขาเกือบตลอดเส้นทาง โดยความหมายของ “Neuschwanstein” แล้ว “neu” คือ “new” หมายถึง “ใหม่” “schwan” คือ “swan” หมายถึง “หงส์” ส่วน “stein” ก็คือ “stone” หมายถึง “หิน” รวมแล้วนี่คือปราสาทหงส์หลังใหม่ที่สวยงามมากจริงๆ

13 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 1949 ครั้ง

Engine by shopup.com