ISEY04 HAVING DREAM SWITZERLAND 8วัน5คืน 

ISEY04 HAVING DREAM SWITZERLAND 8วัน5คืน 
จุงเฟรา เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน เบิร์น ซูริค ลูเซิร์น เจนีวา กรูแยร์
บินหรูอาหารครบสวิตเซอร์แลนด์ จุกๆ
ยอดเขาจุงเฟรา เซอร์แมท เขาแมทเทอร์ฮอร์น
ตามรอยสหายผู้กองสวนเฮอเฮ่อมัท
เดินทาง มิ.ย. - ก.ย.  66
.
โปรแกรม 
.
เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
น้ำหนักสัมภาระ 30 Kg. + Carry on 7 Kg.
ไม่รวมค่าบริการและยื่นวีซ่า 5,500 บาท 
 .
วันเดินทาง ราคาเดียว 79,900 
6-13 มิ.ย. 66 -
29 มิ.ย. - 6 ก.ค. 66 
10-17 ก.ย. 66 
15-22 ก.ย. 66 
.
นั่ง Eiger Express gondola พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ทานมื้อเที่ยงวิวพาโนราม่ายอดเขา
นั่ง Shuttle Train สู่เซอร์แมท
.
ทะเลสาบเจนิวา
เมืองโลซานน/สวนเดอน็องตู
เมืองเวเว่ย์/ส้อมยักษ์/รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น
เมืองมองเทรอซ์/ปราสาชิลยอง
เมืองทาซ/หมู่บ้านเซอร์แมทชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
เมืองกรูแยร์/ปราสาทกรูแยร์/บ่อหมีสีนํ้าตาล
เมืองอินเตอร์ลาเคน/ทะเลสาบทูน/สวนเฮอเฮ่อมัท
เมืองอิเซลท์วอล์ด/ทะเลสาบเบรียนซ์ 
เมืองลูเซิร์น/สะพานไม้ซาเปล/อนุสาวรีย์สิงโตหิน
แม่น้ำไรน์/ช้อปปิ้งเมืองซูริค,ซุค/สะพาน Münsterbrücke
Option : นั่งรถไฟ Gornergrat bahn ชมแมทเทอร์ฮอร์น
 
.
จองด่วนๆๆ
บริษัท คอนเนค ฮอลิเดย์ จำกัด
แอดไลน์ https://lin.ee/WYre5jp
Line ID: @connectholiday
 

21 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 206 ครั้ง

Engine by shopup.com